Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

350. výročie prvého známeho výstupu na Slavkovský štít

Dňa 25. júla 2014 sa z iniciatívy obcí podhoria Vysokých Tatier konala spomienka na prvý známy výstup na Slavkovský štít. Presne pred 350 rokmi naň vystúpili dvanásti „dobrodruhovia“ na čele s učiteľom a kazateľom evanjelickej cirkvi Jurajom Buchholtzom.
Juraj Buchholtz starší sa narodil v roku 1643 v Sabinove. S jeho menom sa spája prvý známy horolezecký výstup na Slavkovský štít, ktorý uskutočnil v júli 1664 a jeho opis vyšiel aj tlačou. V tom čase pôsobil Buchholtz starší ako pomocný učiteľ v Matejovciach. V roku 1688 odišiel do Kežmarku za slovenského kazateľa evanjelickej cirkvi, kde pôsobil do roku 1705. Za ženu si vzal Zuzanu Štefáni. Zomrel v roku 1724 vo Veľkej Lomnici.
Na prvovýstupe sa okrem Buchholtza zúčastnil aj veľkoslavkovský evanjelický farár Juraj Topperzer, neznámy poľovník a ďalších deväť spoločníkov.

„Pri výstupe na štít sme sa päť – šesťkrát ocitli v oblakoch, obklopení úplnou tmou a zmizlo nám slnko. Len čo sme však vystúpili nad oblaky, zazreli sme slnce, kým sme znova nezabŕdli do chmár. Vôkol nás bolo všetko tmavé a cez nás sa kúdolili velikánske chuchvalce pary a páchnuceho dymu. Tak sa to striedalo, až sme vystúpili na najvyšší končiar. Medzitým sa však celkom vyjasnilo a tak sme pri bezoblačnom a čistom počasí videli celý Spiš, mestá, mestečká aj obce a veľký kus Poľska i Uhorska.“

Buchholtz mal päť detí – Juditu (1686-1698), Máriu(1687-1710), Juraja (1688-1737), Jána (1692-1698) a Jakuba (1696-1758). Juraj a Jakub sa tiež zaoberali Tatrami, viac však na výskumnej a vedeckej báze. Juraj Buchholtz mladší sa stal významným speleológom, astronómom a fyzikom. Preskúmal najmä liptovské jaskyne.
Rodina používala aj erb (farby a rok donácie nie sú známe) – v kruhu vavrínov bol košatý strom, po stranách po jednej päťcípej hviezde.
Spomienka na prvý známy výstup na Slavkovský štít sa uskutočnila na Hrebienku za účasti starostu obce Nová Lesná Petra Hritza, starostu obce Veľký Slavkov Františka Šáryho, starostu obce Veľká Lomnica Petra Dudu, starostu obce Liptovská Teplička Slavomíra Kopáča, novolesnianskeho katolíckeho farára Jozefa Sviteka a veľkoslavkovského katolíckeho farára Milana Ferenčíka, ktorý posvätil bronzovú pamätnú tabuľu pripomínajúcu prvovýstup z 25. júla 1664. Tabuľu potom vyniesli účastníci tohto podujatia – Peter Hritz, Petra Hritzová, Igor Ľudma a Martin Bendík na vrchol Slavkovského štítu, kde ich už čakal Jožo Kubáni. Tabuľu osadili na železný kríž, aby sa všetci turisti, ktorí na štít zamieria, dozvedeli o historickom výstupe z toku 1664.
Na svoje si pri tejto príležitosti prišli i novinári, fotografi a filmári. Väčšina účastníkov totiž prišla v dobovom turistickom oblečení a v novolesnianskych krojoch. Príjemnú rannú atmosféru na Hrebienku podfarbovali aj tóny saxofónu v podaní Vinca Jaša.

Iveta Kontríková