Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Svätenie horolezeckých lán a čakanov

V rámci osláv patrónov Slovenska svätého Cyrila a svätého Metoda boli 5. júla 2014 v Rímskokatolíckom kostole Zvestovania Pána v Novej Lesnej posvätené horolezecké laná, čakany a ďalšie pomôcky horských záchranárov. Akt posvätenia sa uskutočnil počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval PaedDr. ThDr. PhDr. Peter Ružbarský, PhD., správca farnosti v Plavnici, za účasti ďalších pozvaných duchovných – pátra Pavla Uličného z Charitného domova Milosrdných sestier Svätého kríža v Dolnom Smokovci, dona Františka Kohúta SDB – správcu farnosti Veľká, Mgr. Metoda Frivalského – správcu farnosti Matejovce a novolesnianskeho farára Mgr. Jozefa Sviteka. Ako zástupcovia novolesnianskych horských vodcov a záchranárov sa na omši zúčastnili Ing. Ladislav Harvan, CSc. a Štefan Zavacký ml., ktorý v kostole vystavil aj horolezecké lano a čakan posvätené pápežom Jánom Pavlom II. počas jeho návštevy Sliezskeho domu v roku 1995. V krátkom príhovore poďakoval za posvätenie lán a oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny Ing. Jozef Janiga – náčelník Tatranskej horskej služby a novolesniansky starosta Ing. Peter Hritz. Okrem novolesnianskych veriacich i početných domácich a zahraničných turistov sa na svätej omši zúčastnili aj predstavitelia blízkych miest a obcí.

Ako v kázni zdôraznil celebrant Peter Ružbarský, dôležité sú v živote vzťahy. Dobré vzťahy medzi ľuďmi, ale hlavne vzťah človeka k Bohu, na ktorého sa každý z nás môže s dôverou kedykoľvek obrátiť. Či už v bežnom živote, alebo v situáciách, v ktorých si sám nevie pomôcť, napríklad pri tatranských výstupoch, ktoré sú neraz nebezpečné. Posvätenie lán a čakanov preto symbolizuje tento vzťah človeka k Bohu a myšlienku, že ani v zdanlivo bezvýchodiskovej situácii človek nikdy nie je sám.
(IK)

Podtatranské noviny

Fotogaléria – zdroj Podtatranské noviny