Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Cena starostu za rok 2014

cena-starostu-2014 V roku 2014 bola udelená Cena starostu týmto jednotlivcom a kolektívom:

Mgr. Iveta Kontríková, PhD. získala ocenenie za literárnu a publikačnú činnosť o obci Nová Lesná, za propagáciu obce a za spoločenský prínos pre obec. Je autorkou slovenského a nemeckého vydania životopisu Jána Stilla, aktívne sa podieľa na mapovaní histórie obce, ktorú pripravuje do knižného spracovania. Bola iniciátorkou znovuobjavenia novolesnianskeho kroja, objavila pôvodný oltár z novolesnianskeho katolíckeho kostola a pomáha pri organizovaní významných akcií v obci.

Ďalším oceneným bol kolektív – Reprezentačné družstvo sánkarov – účastníci olympíjskych hier Ing. Walter Marx st., Walter Marx ml., Ľubomr Mick a Dušan Činčár in memoriam. Ich umiestnenia v najlepšej svetovej desiatke na zimných olympijských hrách sú výbornou reprezentáciou nielen obce, ale aj celého Slovenska.
Cenu za kolektív prevzal Ing. Walter Marx. V Novej Lesnej vyrástlo viacero dobrých sánkárskych reprezentantov – Ondrej Zavacký, Eči Banyasz, Beáta Štiborová, Romana Nováková, Jaroslav Hvizdoš, Jaroslava Šarišská a mnohí ďalší.

Tretie ocenenie si odniesli organizátori najvýznamnejšieho podujatia v obci – Memoriálu Jána Stilla, za organizáciu pätnástich ročníkov tejto výnimočnej kultúrno-športovej akcie. Je to podujatie medzinárodného významu, súčasť najvýznamnejších atletických kalendárov. Účastníkmi týchto pretekov boli svetové osobnosti športu a kultúry ako Izabela Zátorska, Robert Štefko, Matej Tóth, Igor Kováč, Jarmila Kratochvílová, Juraj Benčik, Jozef Plachý, Anton Švajlen, Marieta Źigalová, Roman Volák, Miroslav Šatan, Martin Babjak, Ivan Vojtek, Rado Suchý, Marian Žigala, Soňa Mihoková, Ivan Bátory, Martin Bajčičák, Alžbeta Havrančíková a iné hviezdy. V jednotlivých športových kategóriách preteky absolvovalo takmer 10 000 pretekárov.
Niektoré mládežnícke kategórie týchto pretekov nesú meno po významných osobnostiach obce Nová Lesná – Štefanovi Harvanovi, Dušanovi Činčárovi, Petrovi Škvaridlovi a Štefanovi Zavackom st.
Na tejto akcii sa podieľalo množstvo obyvateľov obce, spolkov, fanatikov, ktorí pomáhali pri organizácii, poskytovali pobyty, finančné i nefinančné dary, za čo im patrí obdiv a poďakovanie.
Pri zrode podujatia boli Milan Oravec st., Vladimír Knižka, Pavol Ohrádka, Viliam Černý, Marián Hrebík a Peter Hritz. Významnú úlohu od 1. ročníka a podporu zohrali seniori HS, ktorí venovali i hodnotné putovné ceny pre víťazov hlavnej kategórie a boli čestnými štartérmi podujatia.
Organizačný výbor v posledných desiatich ročníkoch tvoria títo členovia: Ľubomír Kollár, Blanka Obžutová, Jana Ohrádková, Peter Hritz, Marián Hrebík, Juraj Sedlačko, Milan Šifra, Róbert Bednár, Peter Pilát, Blažena Hajdíková, Renáta Urbanovičová, Jozef Obžut, Tomáš Bujna, Iveta Kontríkova, Imrich Retteghy, Jozef Sedlačko,Lýdia Lehotská, Jozef Svitek, rodina Matvejova a ďalší.
Cenu prevzali seniori horskej služby Ladislav Harvan a Viliam Černý.
(IK)