Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Pozvánka na 25. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2014, zvolávam 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 15. augusta 2014 /v piatok/ o 18.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Novej Lesnej, ul. Jána Stilla č. 75.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia /starosta obce
  2. Voľba pracovných orgánov (návrhovej komisie a overovateľov), schválenie programu /starosta obce
  3. Návrh na schválenie volebného obvodu a počtu poslancov do nadchádzajúcich volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014 /starosta obce
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

Ing. Peter Hritz
starosta obce