Odhalenie pamätnej tabule Jánovi Stillovi a G. K. Zechenterovi Laskomerskému v Lendaku

You may also like...

Pridaj komentár