Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Textová časť (PDF)

ÚPN-O Nová Lesná – Zmena a doplnky č.1 – textová časť 1a-1i čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – Zmena a doplnky č.1 – Záväzná časť – čistopis

Grafická časť (PDF)

ÚPN-O Nová Lesná – 2-komplexny-urb-navrh-1-10000-v-zneni-zad-c1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 3-komplexny-urb-navrh-v-zneni-zad-c1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 3-podklad-1b-1g-1i
ÚPN-O Nová Lesná – 3-podklad-1h
ÚPN-O Nová Lesná – 3-podklad-1ch
ÚPN-O Nová Lesná – 3-zmena-1b-1g-1i – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 3-zmena-1h – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 3-zmena-1ch – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 4-podklad-1b-1g-1i
ÚPN-O Nová Lesná – 4-podklad-1h
ÚPN-O Nová Lesná – 4-podklad-1ch
ÚPN-O Nová Lesná – 4-zmena-1b-1g-1i – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 4-zmena-1h – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 4-zmena-1ch – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 4-energetika-a-telekomunikacie-v-zneni-zad-c1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 5-podklad-1b-1g-1i
ÚPN-O Nová Lesná – 5-podklad-1h
ÚPN-O Nová Lesná – 5-podklad-1ch
ÚPN-O Nová Lesná – 5-zmena-1b-1g-1i – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 5-zmena-1h – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 5-zmena-1ch – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 5 vodné hospodárstvo v znení ZaD č.1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 6 podklad-1h
ÚPN-O Nová Lesná – 6 podklad-1ch
ÚPN-O Nová Lesná – 6 záber PPF v znení ZaD č.1 – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 6 zmena 1h – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – 6 zmena 1ch – čistopis
ÚPN-O Nová Lesná – Zmeny a doplnky č.1 – Grafická čast 1a-1i – čistopis