Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Výrub drevín – zmena

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 68 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. januára 2015 vyhradzuje pôsobnosť vo veciach ochrany drevín podľa § 13 ods. 2 písm. a),podľa § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z.. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Vyhradenie pôsobnosti Okresného úradu Poprad vo veciach ochrany drevín v územiach s II. a III. stupňom územnej ochrany (intravilán a extravilán) zahŕňa:
vydávanie súhlasov na výrub drevín, určovanie podmienok vykonávania činností súvisiacich s výrubom drevín, prijímanie oznámení o výrube drevín.

Na základe uvedených skutočností, žiadame občanov Novej Lesnej podávať žiadosti o výrub drevín na
Okresný úrad Poprad
odbor starostlivosti o životné prostredie
Partizánska 690/87
058 44 Poprad

úradné hodiny