Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Úprava finančného rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1

Predkladáme vám úpravu finančného rozpočtu na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1
Predkladá: Ing. Peter Hritz, starosta obce
Spracovala: Mária Kovalčíková, ekonómka
Vyvesené na obecnej tabuli dňa 09.06.2015
uprava-rozpoctu-2015