Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Novej Lesnej oznamuje rodičom, že prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 od 15. 4. 2016 do 15.5.2016.
Naša materská škola ponúka

  • možnosť rozhodnúť sa pre celodennú starostlivosť, alebo poldennú prípadne aj bez obeda
  • možnosť prihlásiť dieťa už od dvoch rokov
  • pracujeme podľa ŠVP a vedieme deti k poznávaniu a ochrane prírody
  • organizujeme plavecký a lyžiarsky výcvik
  • možnosť oboznamovania sa s anglickým jazykom

Vyplnenú žiadosť je potrebné odovzdať do 15. 5.2016 v MŠ. Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo vytlačiť zo stránky obce.
Zápis detí (DOC)