Vyhradenie pôsobnosti obce ohľadom výrubu drevín

You may also like...