Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Plán práce hlavného kontrolóra obce Nová Lesná na II. polrok 2017

Plán práce hlavného kontrolóra obce Nová Lesná na II. polrok 2017

 • spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok 2018
 • kontrola odoslaných faktúr jún – december 2017
 • kontrola evidencie pohľadávok
 • kontrola vymáhania pohľadávok
 • kontrola príjmových pokladničných dokladov
 • kontrola výdavkových pokladničných dokladov
 • kontrola došlých faktúr
 • kontrola odoslaných faktúr
 • priebežná kontrola plnenia rozpočtu obce
 • vybavovanie bežnej agendy hlavného kontrolóra
 • účasť na regionálnych poradách a seminároch poriadaných pre hlavných kontrolórov

Ing. Bohuslav Pisár
hlavný kontrolór