Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Knižničný a výpožičný poriadok – Obecná knižnica

Obecná knižnica je od 01.04.2019 k dispozícií každú stredu v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. Novou knihovníčkou je Zdenka Štefaňáková, M.R. Štefánika 284, Nová Lesná.

Cenník služieb a poplatkov – Obecná knižnica v Novej Lesnej
Zápisné

  • dospelí s trvalým pobytom: 2 €
  • dôchodcovia: 1 €
  • deti a mládež: 1 €

Upomienky

  • poplatok z omeškania (neposiela sa!): 0,50 €
  • upomienka 1.: 1,00 €
  • upomienka 2.: 1,50 €
  • upomienka 3.: 3,00 €
  • upomienka 4.: 6,00 €

Iné poplatky

  • strata čitateľského preukazu: 0,50 €
  • poškodenie čitateľského preukazu: 0,50 €

Práva a povinnosti čitateľa, podmienky používania kníh a ostatnej literatúry sú upravené v Knižničný a výpožičný poriadok (PDF).