Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Správne konania – ochrana prírody

Obec Nová Lesná, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Nová Lesná, Jána Stilla 75, 059 86 Nová Lesná alebo E-mail: obec@novalesna.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:
Číslo konania – OCÚNL-997/2019/1/BK
Dátum začatia konania – 04.11.2019
Lehota zverejnenia informácie – od 05.11.2019 do 26.11.2019
Lehota potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní – 19 pracovných dní
Predmet konania – Oksana Pereverzieva, Lipová č. 111, 059 86 Nová Lesná, žiadosť o výrub stromu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
oznamenie-oksana-pereverzieva

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 26. 11. 2019
Ďakujeme za pochopenie.