Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Verejná vyhláška

admin

architekt, autor blogu TATRYBLOG.SK

You may also like...