Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

admin

architekt, autor blogu TATRYBLOG.SK

You may also like...