Návrh VZN o určení čiastočných úhrad na činnosť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná

admin

architekt, autor blogu TATRYBLOG.SK

You may also like...