Verejná vyhláška – Oznámenie o opakovanom prerokovaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia a o začatí nového prejednávania vo veci zrušeného územného rozhodnutia, a nariadenie ústneho pojednávania

admin

architekt, autor blogu TATRYBLOG.SK

You may also like...