Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie “Územný plán obce Nová Lesná – ZaD č. 6”

You may also like...