Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Nová Lesná – ZaD č. 7“

You may also like...