Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania VEREJNÁ VYHLÁŠKA

You may also like...