Author: starosta

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2011 zvolávam 9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová...

Októbrový príhovor starostu

Vážení spoluobčania. Jeseň nás potešila dlhým obdobím teplého babieho leta, po ktorom však akosi náhle nadišlo obdobie chladnej a sychravej jesene. Práve jesenný čas je spojený s upratovaním okolia našich príbytkov a tiež verejných priestranstiev v našej...

Septembrový príhovor starostu

Milí spoluobčania! Letná turistická sezóna je už nenávratne za nami a s ňou aj leto plné slnečných dní a teplých letných nocí. Dovoľte mi, aby som vám predstavil stručné zhrnutie udalostí a podujatí, ktoré sa počas predchádzajúcich...

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2011 zvolávam 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa...

Júnový príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania! V mesiaci jún sme pripravili pre naše deti oslavy ich najkrajšieho sviatku – MDD. Detičky testovali svoju odvahu na konštrukcii AEROTRIM a so záujmom si prezreli hasičské auto a jeho výbavu, na ich zvedavé otázky...

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2011 zvolávam 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa...

Návrh územného plánu obce (ÚPN-O)

Návrh územného plánu obce (ÚPN-O)

Obec Nová Lesná, ako príslušný orgán územného plánovania, v zmysle § 16 ods.2 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 22 odst.1  zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní...