Author: Obecný úrad

Kontajnery pre jesenné upratovanie

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že v termíne od 21.10.2013 do 25.10.2013 budú v obci Nová Lesná pristavené kontajnery na jesenné upratovanie. V termíne od 21.10.2013 do 25.10.2013 bude zároveň pristavený kontejner...

Obecný spravodajca 4/2013

Vyšiel nový Obecný spravodajca Nová Lesná č.4. V čísle nájdete tie základné informácie uplynulých dní. Okrem pravidelného príhovoru starostu obce v čísle nájdete rozsiahly článok z Bartolomejského dňa, pravidelný príspevok SENIORklubu a niekoľko krátkych...

Detská športová olympiáda

Detská športová olympiáda

Starosta obce a priatelia obce Nová Lesná, vás srdečne pozývajúDetská športová olympiáda na športové popoludnie – Detská športová olympiáda 2013, ktorá sa uskutoční v stredu 14. 8. 2013 o 15.00 h v centre obce....

Výlet na Duklu (zrušené)

Výlet na Duklu (zrušené)

Výlet na Duklu bol zrušený! Organizátor akcie dôvod neuviedol. Vážení občania Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s Obecným úradom v Novej Lesnej organizujú pre Vás dňa 17.5.2013 autobusový zájazd z príležitosti ukončenia 2. svetovej...

Deň matiek

Obecný úrad v Novej Lesnej v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Hritzom pozýva pri príležitosti DŇA MATIEK všetky mamičky a babičky na kultúrny program ktorý sa koná v pondelok 13. mája 2013 o 15.30...

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná – oznámenie o prerokovaní Obec Nová Lesná v zmysle § 16 ako príslušný orgán územného plánovania a podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom...

Pozvánka na 15. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Obecný spravodajca 5/2012

V stredu 19.12.2012 vyšlo nové číslo Obecného spravodajcu, ktoré ste dostali do svojich novinových a poštových schránok. Jeho prílohu tvorí kalendár na nadchádzajúci kalendárny rok 2013 s vyznačením sviatku obce Nová Lesná – Bartolomejského...