Author: admin

Požehnanie veľkonočných jedál sa uskutoční v nedeľu

Oznam rímskokatolíckej farnosti Nová Lesná: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná, oznamuje, že požehnanie veľkonočných jedál sa uskutoční v nedeľu, 4.4. od 7.00 do 8.00 hod. Každý, kto má záujem o požehnanie veľkonočného pokrmu, nech čaká na...

Zápis do 1. ročníka 2021/2022

Vážení rodičia, Zápis sa uskutoční bez účasti detí. Vzhľadom na vzniknutú situáciu Vás prosíme, aby ste prihlášku vyplnili elektronicky, prihláška je uverejnená na webovom sídle školy https://zsdsmokovec.edupage.org/ na ľavej lište pod názvom „Elektronická prihláška“....

Samosčítanie obyvateľov v obci Nová Lesná

V termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa uskutočňuje elektronické samosčítanie obyvateľov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova cez formulár na www.scitanie.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie. Povinnosť sčítať...

Katolícka a evanjelická cirkev v obci

Slovenská republika je nábožensky neutrálna, teda oficiálne náboženstvo v nej neexistuje. Sloboda náboženskej viery je zabezpečená zákonom. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa 75,97 % obyvateľstva prihlásilo k veriacim, 13,44 % sa deklarovala...

Materská škola

ZŠ v Novej Lesnej fungovala do roku 1978 v budove Evanjelického kostola. V školskom roku 1988 –1989 sa zrušili jasle a v roku 1989 sa dokončila rekonštrukcia podkrovia v MŠ a všetky triedy boli...

Kultúra v obci Nová Lesná

Obec Nová Lesná pre obyvateľov a návštevníkov už 10 rokov pripravuje bohatý program v rámci Novolesnianskeho kultúrneho leta: Požehnanie horolezeckých lán, MDD, Lampiónový sprievod, Futbalový turnaj, Cyrilometodejský deň, Nohejbalový turnaj, Detská športová olympiáda, Kvíz:...

BRKO – biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad zahŕňa všetky organické látky v odpade, ktoré sa môžu mikroorganizmami a inými živými látkami rozložiť na oxid uhličitý, vodu, metán alebo jednoduché organické molekuly kompostovaním, aeróbnym rozkladom, anaeróbnym rozkladom alebo podobnými...