Author: admin

Vianočný program rímskokatolíckej farnosti

Spovedanie pred Vianocami Sobota, 17.12.: 13.30 – 14.30 hod. Streda, 21.12.: 16.00 – 16.45; 17.45 – 19.00. Štvrtok, 22.12.: 16.00 – 16.45; 17.45 – 19.00. Vianočná koleda – požehnanie domov Streda, 28.12. – Slavkovská,...

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Poslanci OcZ v období 2022-2026

Kerkeš Jaroslav, predseda Komisie územného rozvoja a výstavby Knižka Gabriel, predseda Komisie ekonomiky a správy majetku, 0905 593 948 Knižka Maroš, predseda Komisie na ochranu majetku a životného prostredia Mgr. Kollár Jakub, predseda Komisie...

Referendum 2023 – Informácie pre voliča

Dátum a čas konania referenda – sobota 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h. zapis-opravneneho-volica-do-specialneho-zoznamu-opravnenych-volicov referendum-oznam referendum-2023-volebna-miestnost referendum-2023-ziadosti hlasovaci-preukaz

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Výberové konanie na obsadenie funkcie “Hlavný kontrolór obce” Termín zaslania prihlášky: 29.11.2022 do 12,0 hod. Prihlášku poslať na adresu obce v zalepenej obálke označenej “ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ” Bližšie informácie v priloženej...

Voľby 2022

Vo Voľbách 2022 dňa 29.10.2022 odvolilo 661 obyvateľov Novej Lesnej – 48% z celkového počtu oprávnených voličov. S prenosnou schránkou sme na žiadosť navštívili 9 obyvateľov a žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania nepožiadal nikto...

Lavičky

Mastné brady (na vlastné náklady) v okolí obce umiestnili 4 lavičky s výhladom na Vysoké Tatry a našu obec k našemu oddychu. Text a foto: Maroš Knižka