Author: admin

Pozvánka na 27. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Pozvánka na 26. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Orálna vakcinácia líšok

V prílohe nájdete informácie o uskutočnení už v poradí štyridsiatej piatej kampane orálnej vakcinácie lišok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériam WHO – leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky. Vakcinácia sa uskutoční v dňoch...

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade VYHLASUJE čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu okresu Poprad...

Užitočné informácie o konflikte na UA

V prílohe Vám poskytujeme užitočné informácie o konflikte na UA, ktoré spracovalo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Súčasťou sú informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, ale...

Pozvánka na 25. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...