Author: admin

Pozvánka na 24. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2021, zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN-O Nová Lesná

1-nalozka 1-podklad 2-nalozka 2-podklad 2-podklad-legenda 3-nalozka-1 3-podklad-1 3-podklad-legenda 4-nalozka-1 4-podklad-1 4-podklad-legenda 5-nalozka-1 5-podklad-1 5-podklad-legenda 6-nalozka-1 6-podklad-1 6-podklad-legenda zad-6-text-navrh

Preventívne opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého zverejňujeme reportáž spoločnosti NATUR-PACK, ktorú nájdete na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti na odkaze: https://youtu.be/yEwlkccFwhs Rozšírenejšiu verziu z...

Pozvánka na 23. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2021, zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Slávnostná bohoslužba pri Sinajskej kaplnke

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná a Obec Nová Lesná pri príležitosti ukončenia letnej turistickej sezóny a sviatku sv. Michala, archanjela, patróna obchodníkov a ochranu v zlom počasí Vás srdečne pozývajú na svätú omšu pri...