Category: Obecný úrad

Úradná tabuľa

Preventívne opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého zverejňujeme reportáž spoločnosti NATUR-PACK, ktorú nájdete na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti na odkaze: https://youtu.be/yEwlkccFwhs Rozšírenejšiu verziu z...

Pozvánka na 23. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2021, zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Výstavba optickej siete Slovak Telekom – Obce Nová Lesná

Slovak Telekom a.s., ako správca telekomunikačných sietí na základe územného rozhodnutia pripravuje výstavbu optickej siete v obci Nová Lesná. Predpokladaný začiatok výstavby optickej siete je Október 2021. V prílohe je uverejnený nezáväzný súhlas vlastníka...