Category: Obecný úrad

Územné rozhodnutie pre Hasičský areál

Mesto Vysoké Tatry, ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Hasičský areál“… (viac v prílohe k článku) Prílohy k článku Územné rozhodnutie – Hasičský areál

ZUMBA – tanec plný energie

ZUMBA – tanec plný energie

Obec Nová Lesná pozýva všetkých záujemcov tanca Zumba na tanečnú hodinu plnú energie, skvelej hudby a dobrej nálady, ktorá sa uskutoční každý štvrtok v čase od 19.00 hod. v priestoroch sály Obecného úradu v Novej Lesnej. Začíname 3.2.2011....

Čistenie a údržba verejného priestranstva

Fyzické a právnické osoby, ktoré spravujú alebo vlastnia nehnuteľný majetok sú povinné zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou, schody (po celej šírke chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,5 m...

Tlačivá

Vážení občania, na tejto stránke sú uvedené vzory tlačív, ktoré si môžete stiahnuť, vytlačiť a vyplniť. Tlačivá sú vo formáte PDF. Tlačivá pre evidenciu obyvateľstva Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Prihlasovací lístok na trvalý...