Category: Obecný úrad

Výstavba optickej siete Slovak Telekom – Obce Nová Lesná

Slovak Telekom a.s., ako správca telekomunikačných sietí na základe územného rozhodnutia pripravuje výstavbu optickej siete v obci Nová Lesná. Predpokladaný začiatok výstavby optickej siete je Október 2021. V prílohe je uverejnený nezáväzný súhlas vlastníka...

Pozvánka na 22. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2021, zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Pozvánka na 21. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2021, zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Využite poslednú možnosť sčítať sa

V nedeľu 13.06.2021 končí v obci Nová Lesná asistované sčítanie. Pre tých, ktorí sa nestihli sčítať je tu posledná možnosť sčítať sa pomocou asistentov. Urobiť tak môžete počas úradných hodín obecného úradu v Novej...