Category: Pre návštevníkov obce

pre návštevníkov obce

Knižnica v našej obci

Obecná ľudová knižnica sa spomína v kronike obce už v roku 1960 ako knižnica na vysokej úrovni v okrese Poprad. Aj v roku 1961 sa spomína Ľudová knižnica v našej obci, ktorá napomáha k...

Katolícka a evanjelická cirkev v obci

Slovenská republika je nábožensky neutrálna, teda oficiálne náboženstvo v nej neexistuje. Sloboda náboženskej viery je zabezpečená zákonom. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa 75,97 % obyvateľstva prihlásilo k veriacim, 13,44 % sa deklarovala...

Materská škola

ZŠ v Novej Lesnej fungovala do roku 1978 v budove Evanjelického kostola. V školskom roku 1988 –1989 sa zrušili jasle a v roku 1989 sa dokončila rekonštrukcia podkrovia v MŠ a všetky triedy boli...

Kultúra v obci Nová Lesná

Obec Nová Lesná pre obyvateľov a návštevníkov už 10 rokov pripravuje bohatý program v rámci Novolesnianskeho kultúrneho leta: Požehnanie horolezeckých lán, MDD, Lampiónový sprievod, Futbalový turnaj, Cyrilometodejský deň, Nohejbalový turnaj, Detská športová olympiáda, Kvíz:...

Ján Štrbjan – spomienka

Krajina smútku je zraniteľné miesto. Do nej vstupujeme, len keď musíme. Tam nás spomienky chytia za ruku, aby nás viedli cestami pocitov. Tak ako práve teraz. Cítime hlboký zármutok, lebo 11.októbra nás navždy opustil...

Letecké fotografie obce po 20 rokoch

Ubehlo bezmála 20 rokov od doby, kedy si naša obec nechala vytvoriť propagačné letecké snímky. A nakoľko tie predošlé boli ešte klasické – papierové, rozhodli sa ich aktualizovať so súčasnými technológiami. S odstupom času...