Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Archív rubriky: Cirkev

Náš kostol navrhnutý na CE.ZA.AR 2011

Obnova nášho r.k. kostola Zvestovania Pána bola aj tohto roku nominovaná na architektonickú cenu, tentokrát cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR 2011 v kategórii – rekonštrukcia a obnova budov. Finaslistami každej kategórie sú tri architektonické diela. Súpermi v našej kategórii je

Vysvätenie Sinajskej kaplnky a farskej budovy

Vysvätenie Sinajskej kaplnky v Malom Smokovci V nedeľu 2. októbra 2005 bola v Malom Smokovci vysvätená Sinajská kaplnka. Posviacku vykonal otec biskup ThDr. Štefan Sečka – pomocný biskup spišskej diecézy. Autorom koncepcie kaplnky s kruhovým pôdorysom, na ktorom sú na

Ďakovná reč / Dankwort

Úvodné slovo Vaša excelencia, otec biskup Štefan Sečka, milé farské spoločenstvo, milí priatelia z Nemecka a Rakúska, milá pani Dagmar. Srdečne Vás vítame v mene nášho pána farára. Sme veľmi radi, že môžeme spoločne sláviť túto svätú omšu. Naša dnešná

Posvätenie fary a Sinajskej kaplnky

S veľkou radosťou Vám chceme oznámiť, že dňa 2.10.2005 pán biskup ThDr. František Tondra posvätí novú farskú budovu v našej obci. Budeme sa veľmi tešiť, keď prijímete naše pozvanie na ďakovnú svätú omšu obetovanú za všetkých, ktorí prispeli svojimi milodarmi,

Posvätenie základného kameňa a stavba novej fary

Dňa 30. marca 2003, pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval spišský pomocný biskup Mons.ThDr.Štefan Sečka, bol požehnaný základný kameň novej farskej budovy… V obrazovej prílohe si môžete pozrieť jednotlivé návrhy základného kameňa. Chceme sa týmto veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí

Rímskokatolícka farnosť

Rímskokatolícka cirkev je jednou z troch kresťanských cirkví, ktoré pôsobia v obci Nová Lesná. K Rímskokatolíckej cirkvi sa hlási 1076 obyvateľov a je počtom veriacich najväčším náboženským spoločenstvom v obci. Od 1. júla 2002 je Nová Lesná samostatnou farnosťou, pred