Category: Pre obyvateľov obce

Prezentujte seba aj celú obec

Vážení spoluobčania. Naša obec sa chce predstaviť na trhu cestovného ruchu doma i v zahraničí svojim prezentačným materiálom, kde budú uverejnené atrakcie obce a služby v nej poskytované. K tomu je potrebné zozbierať niekoľko údajov o službách, ktoré sa...

Aprílový príhovor starostu obce

Milí spoluobčania! Dovoľte mi, aby som Vás opäť oboznámil s tým, akými podujatiami žila naša obec v priebehu uplynulého mesiaca. V mesiaci marec sa uskutočnilo stretnutie s našimi pedagógmi pri príležitosti Dňa učiteľov. Pozvanie prijalo a na malej slávnosti...

Akcia s Televíziou Magio Sat v našej obci

Komerčný oznam Vážení občania, analógové televízne vysielanie v Novej Lesnej končí už 2.6.2011. Preto T-Centrum Poprad pre vás pripravilo priamo vo vašej obci možnosť získať profesionálne informácie o digitálnej televízii MAGIO. Výnimočné ponuky a...

Marcový príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania. Dovoľte mi, aby som sa Vám s príchodom nového mesiaca opäť prihovoril. V mesiaci marec sa v obci uskutočnilo viacero akcií (Fašiangová slávnosť, oslavy MDŽ, Marec – mesiac knihy, posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov). Chcel...

0

Vyšiel marcový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok tretie vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza a správy z nedávnych akcií usporiadaných v obci. Aktuálne číslo Obecného spravodajcu si môžete...

Výkup papiera v centre obce (2) 0

Výkup papiera v centre obce (2)

Firma BRANTNER Poprad, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 28.3.2011 (pondelok) o 15.30 h sa znovu uskutoční v našej obci pri starej požiarnej zbrojnici (v centre obce) výkup starého papiera. Predmetom zberu sú: Noviny časopisy...

Zápis z kontroly ulíc: Slavkovská, Tatranská, Lúčna

Na základe obhliadky ulíc so starostom a poslancami bol vykonaný nasledovný zápis: Termín obhliadky: 2. 3. 2011 16.00-17.45 h Miesto stretnutia: bývalé Štátne majetky Prítomní: Ing.Peter Hritz, Pavol Kozempel, Vladimír Šifra, Gabriel Knižka Zistené nedostatky nelegálna skládka...