Category: Pre obyvateľov obce

Umelá horolezecká stena

Umelá horolezecká stena sa nachádza v budove starej kotolne vedľa potravín. Pod patronátom vedenia obce a starostu ju spravuje horolezecký oddiel PP VERTICAL. V prevádzke je od 28. novembra 2005 v pracovné dni od...

Vysvätenie Sinajskej kaplnky a farskej budovy

Vysvätenie Sinajskej kaplnky a farskej budovy

Vysvätenie Sinajskej kaplnky v Malom Smokovci V nedeľu 2. októbra 2005 bola v Malom Smokovci vysvätená Sinajská kaplnka. Posviacku vykonal otec biskup ThDr. Štefan Sečka – pomocný biskup spišskej diecézy. Autorom koncepcie kaplnky s...

Ďakovná reč / Dankwort

Ďakovná reč / Dankwort

Úvodné slovo Vaša excelencia, otec biskup Štefan Sečka, milé farské spoločenstvo, milí priatelia z Nemecka a Rakúska, milá pani Dagmar. Srdečne Vás vítame v mene nášho pána farára. Sme veľmi radi, že môžeme spoločne...

Posvätenie fary a Sinajskej kaplnky

Posvätenie fary a Sinajskej kaplnky

S veľkou radosťou Vám chceme oznámiť, že dňa 2.10.2005 pán biskup ThDr. František Tondra posvätí novú farskú budovu v našej obci. Budeme sa veľmi tešiť, keď prijímete naše pozvanie na ďakovnú svätú omšu obetovanú...

Alexander Kříž – výstava obrazov

Obecný úrad Nová Lesná Vás všetkých srdečne pozýva na predĺženú výstavu obrazov Alexandra Kříža – výber z tvorby, do malej zasadačky Obecného úradu. Výstava potrvá do 16. 9. 2005 (piatok), kedy bude demontovaná. Alexander...

Pracovná návšteva Nasavrk

Začiatkom toho mesiaca (2.- 3.6.2004) sa uskutočnil pracovný výjazd starostu Jána Mikolaja a štvorčlennej skupiny členov OcZ: Štefan Bako Tomáš Bujna, akad.arch. Helena Marxová, MUDr. Vladimír Knižka do spriatelenej obce Nasavrky (okres Chrudim /...

Protokol priateľstva | Protokol přátelství

Dňa 27. 6. 2003 navštívili našu obec zástupcovia spriatelenej obce Nasavrky. Počas návštevy bol podpísaný protokol priateľstva medzi oboma obcami: My, dole podpísaní zástupcovia obcí Nasavrky a Nová Lesná zhromaždení v Novej Lesnej dňa...

Posvätenie základného kameňa a stavba novej fary

Posvätenie základného kameňa a stavba novej fary

Dňa 30. marca 2003, pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval spišský pomocný biskup Mons.ThDr.Štefan Sečka, bol požehnaný základný kameň novej farskej budovy… V obrazovej prílohe si môžete pozrieť jednotlivé návrhy základného kameňa. Chceme sa...

Rímskokatolícka farnosť

Rímskokatolícka farnosť

Rímskokatolícka cirkev je jednou z troch kresťanských cirkví, ktoré pôsobia v obci Nová Lesná. K Rímskokatolíckej cirkvi sa hlási 1076 obyvateľov a je počtom veriacich najväčším náboženským spoločenstvom v obci. Od 1. júla 2002...