Category: Samospráva obce

Samospráva obce

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Poslanci OcZ v období 2022-2026

Kerkeš Jaroslav, predseda Komisie územného rozvoja a výstavby Knižka Gabriel, predseda Komisie ekonomiky a správy majetku, 0905 593 948 Knižka Maroš, predseda Komisie na ochranu majetku a životného prostredia Mgr. Kollár Jakub, predseda Komisie...

Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN-O Nová Lesná

1-nalozka 1-podklad 2-nalozka 2-podklad 2-podklad-legenda 3-nalozka-1 3-podklad-1 3-podklad-legenda 4-nalozka-1 4-podklad-1 4-podklad-legenda 5-nalozka-1 5-podklad-1 5-podklad-legenda 6-nalozka-1 6-podklad-1 6-podklad-legenda zad-6-text-navrh

Videozáznam 21. zasadnutia OcZ

Videozáznam z 21. zasadnutia OcZ zo dňa 15. 6. 2021 bol doručený na zverejnenie 9. 7. 2021 a doplnený o vyjadrenie pána Vdovjaka k bodu 11. Vzhľadom na túto skutočnosť ho nebudeme zverejňovať. Ďakujeme...