Category: Spoločenské organizácie

Obecný spravodajca 3/2013

Vyšiel letný prázdninový Obecný spravodajca Nová Lesná. Na ôsmich stranách s jednou prílohou. V čísle nájdete tie najdôležitejšie informácie z nedávnej minulosti a blízkej budúcnosti. Okrem pravidelného príhovoru starostu obce v čísle nájdete aj...

Deň matiek

Obecný úrad v Novej Lesnej v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Hritzom pozýva pri príležitosti DŇA MATIEK všetky mamičky a babičky na kultúrny program ktorý sa koná v pondelok 13. mája 2013 o 15.30...

Obecný spravodajca 2/2013

Tak ako sme sľúbili, po dvoch mesiacoch vychádza nové – v poradí druhé – číslo Obecného spravodajcu Nová Lesná. Opäť na ôsmich stranách nájdete tie najdôležitejšie informácie tak ako ich zostavila redakčná rada. Okrem...

Obecný spravodajca 1/2013

V týchto dňoch dostávate do poštových schránok prvé číslo VII. ročníka Obecného spravodajcu Nová Lesná. Obecný spravodajca bude aktuálne vychádzať ako dvojmesačník – to znamená, že pre vás v tomto roku pripravíme šesť čísiel....