Category: Spoločenské organizácie

Obecný spravodajca 5/2012

V stredu 19.12.2012 vyšlo nové číslo Obecného spravodajcu, ktoré ste dostali do svojich novinových a poštových schránok. Jeho prílohu tvorí kalendár na nadchádzajúci kalendárny rok 2013 s vyznačením sviatku obce Nová Lesná – Bartolomejského...

Obecný spravodajca 4/2012

V stredu 31.10.2012 vyšlo nové číslo Obecného spravodajcu, ktoré ste dostali do svojich novinových a poštových schránok. Elektronickú verziu si mô­žete pre­vziať ako zvy­čajne na tejto stránke, alebo v ar­chíve všet­kých čí­siel na stránke...

Kvíz o obci 2012 – online

Ak tohto roku sa uskutočnil Kvíz o obci, ktorý bol pripravený pre súťaženia chtivých záujemcov. Tento rok pozostával z 35. otázok o histórii a súčasnosti našej obce. Podobne ako pred rokom aj teraz sme...

Nové detské ihrisko

Nové detské ihrisko

Naša obec má nové detské ihrisko. V závere minulého týždňa, počas osláv Bartolomejského dňa bolo v obci slávnostne otvorené a miestnym farárom aj požehnané. Túto skutočnosť ocenili okrem tých najmenších aj ich mamičky, ktoré...