Category: Spoločenské organizácie

Kvíz o obci

Starosta a priatelia obce Nová Lesná Vás pozývajú na kvíz o našej obci, ktorý sa uskutoční v stredu 11. 7. 2012 o 16.00 h v sále obecného úradu Program 16.00 h otvorenie slávnostnou znelkou...

Deň detí

Starosta obce v spolupráci s miestnym spolkom SČK a materskou školou v obci Vás pozývajú na Deň detí V piatok 1. 6. 2012 v čase 14.00-16.00 h, v strede obce (za dažďa v sále...

Noc kostolov 2012

Rímskokatolícky farský úrad Nová Lesná Vás pozýva na Noc kostolov 2012. Táto celoslovenská udalosť sa uskutoční v piatok dňa 1. 6. 2012 od 10.00 h. Program: 19.30 h – zvonenie zvonov, oboznámenie s povahou...

Deň matiek v našej obci

Starosta obce Vás pozýva na kultúrno-spoločenský program pri príležitosti oslavy Dňa matiek, ktorý sa uskutoční v pondelok dňa 14.5.2012 o 16.00 h v sále obecného úradu. Tešíme na účasť všetkých mamičiek. Príloha k článku:...

Obecný spravodajca 2/2012

Pred veľkonočnými sviatkami ste dostali do svojich poštových a novinových schránok tlačenú podobu nášho Obecného spravodajcu číslo 2. Je to vlastne dvojčíslo s informáciami za mesiac marec a apríl. Na www stránku obce ho...

Výstava vín 2012

Výstava vín 2012

Víno je jedinečný, božský nápoj a patrí k najčarovnejším veciam na svete. Ten, kto sa s ním zoznámi a po čase spriatelí (a nepodľahne mu!), nikdy neoľutuje. Piť, či skôr pochlipkávať ho môžete sám alebo v spoločnosti pekných žien, či...

Premietanie starých filmov 0

Premietanie starých filmov

Príďte si vychutnať zabudnutú atmosféru starých dobových filmov, premietaných na klasickej premietačke do ekumenickej miestnosti farského úradu v našej obci. Otvárame tak sériu večerných predstavení, v ktorých Michal Kováčik postupne predstaví niektoré zabudnuté filmy...