Category: Spoločenské organizácie

Svätý Mikuláš

Obec Nová Lesná, zastúpená starostom Ing. Petrom Hritzom pozýva všetky deti od 1 do 10 rokov na stretnutie so Svätým Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2011 o 16.00 h v sále obecného úradu v...

Vyšiel októbrový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok októbrové vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom aktuálny príhovor starostu Ing.Petra Hritza, informáciu o jesennom upratovaní, o prezidentskej pocte Jánovi Stillovi a novej knihe o ňom...

Cintorín v čase Sviatku Všetkých svätých

Vážení spoluobčania, S prichádzajúcim sviatkom Všetkých svätých budú na obecnom cintoríne v Novej Lesnej v dňoch 31.10.-02.11.2011 upravené otváracie hodiny nasledovne: 8.00-20.00 h Prosíme rešpektujte tieto úradne stanovené hodiny! Chceme aj týmto spôsobom umožniť,...

Editor Picks