Červený kríž

Brigáda členiek MS SČK v Novej Lesnej

Miestny spolok SČK v Novej Lesnej tak ako každý rok aj tohto roku uskutočnil brigádu za účelom skrášlenia kvetinového záhonu pred budovou Obecného úradu, ale hlavnou prioritou je zeleň okolo jazierka v ,,Parku horských vodcov.,,

Členky miestneho spolu SČK v Novej Lesnej si vzali pod patronát tento park, o ktorý sa starajú a zveľaďujú ho v rámci svojich možností. Záleží nám na tom, aby oddychová zóna v tomto parku, kde sa stretávajú mamičky s deťmi, starší občania a turisti, ktorí navštevujú našu podtatranskú obec, cítili sa tu príjemne a odnášali si krásne zážitky z našej obce – Obec s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry.

Výbor MS SČK
Nová Lesná