Farské oznamy

 • Verejné bohoslužby sú od 10.12. obnovené. V kostole môže byť 30 ľudí: všetci zaočkovaní alebo po prekonaní covidu. Doklad noste pri sebe. Na deti do 12 rokov sa toto pravidlo nevzťahuje.
 • Kostol je otvorený pre všetkých na osobnú modlitbu v utorok, vo štvrtok a v sobotu 16.00 – 17.30 hod. V tom čase môžete požiadať o spoveď a sväté prijímanie.
 • Svätá omša v nedeľu o 10.00 hod. online cez konto farnosti Nová Lesná na youtube.
 • Ak je to potrebné, som k dispozícii na fare.

Anton Ziolkovský, farár


Klub priateľov Ferka Skyčáka, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná

Ako žiť vieru v modernom svete
Kolokvium nad vybranými otázkami z katolíckej teológie

 1. Sobota, 9. októbra
  Je pandémia biblickou apokalypsou?
  prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD; pedagóg, dekan a farár v Kežmarku
 2. Sobota, 13. novembra
  Stratila sa mládež z Cirkvi?
  Mgr. Ľuboš Laškoty, riaditeľ Komisie pre mládež Spišskej diecézy
 3. Sobota, 4. decembra
  Potrebujeme jednu kresťanskú stranu?
  Mgr. Radovan Pavlík, riaditeľ Pre Lumen n.o.
 4. Sobota, 12. februára
  Ako sa mení Cirkev za pápeža Františka
  ThDr. František Knapík, PhD., pedagóg, farár v Poprade – Matejovciach
 5. Sobota, 5. marca
  Načo sú nám sviatosti, nestačí modliť sa?
  ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., pedagóg, riaditeľ KBD, farár v Novej Lesnej
 6. Sobota, 2. apríla
  Ako koronakríza poznačila Cirkev
  ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., pedagóg, riaditeľ KBD, farár v Novej Lesnej
 7. Sobota, 7. mája
  Dá sa „vybaviť“ manželská nulita?
  Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda PhD., pedagóg, farár v Dlhej nad Oravou

Prednáška s diskusiou je v čase 10.00 – 12.00 hod. v Kostole Zvestovania Pána v Novej Lesnej. Kapacita kostola je z epidemiologických dôvodov obmedzená. Ak máte záujem zúčastniť sa prednášky, prihláste sa na adrese rkfunovalesna@gmail.com.

Anton Ziolkovský, farár

Farské oznamy

Farské oznamy 17.1.-23.1.2022

Správa o stave farnosti

Správa o stave farnosti – 2021
Správa o stave farnosti – 2020

Virtuálna prehliadka kostola

Virtuálna prehliadka kostola

Adresa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná
Školská 177
059 86 Nová Lesná
Tel.: +421 52 442 23 79
e-mail: rkfunovalesna@gmail.com

Ochrana osobných údajov

„Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike:“ https://gdpr.kbs.sk