Dni obce 2019

Dni obce 2019

Vyvrcholením dňa bolo ocenenie piatich občanov obce Nová Lesná za reprezentáciu obce: Filip Rác, Peter Pilát, Michal Kováčik, Lukáš Jambrich a Filip Bašista. Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

 

Farské oznamy

Program svätých omší
Mass Schedule / Heilige Messen

Cezročné obdobie — 12. X. 2019 – 20. X. 2019


Sobota
12. X. 2019
18.00 Na úmysel  

Nedeľa
13. X. 2019
8.00 † Ján

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.00 Za veriacich

Pondelok
14. X. 2019
18.00 †† z rodiny Raganovej Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok
15. X. 2019
7.00 Na úmysel Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Streda
16. X. 2019


Sv. Margity Márie Alacoque, panny,
Sv. Hedvigy, rehoľníčky,
Sv. Gála, kňaza, ľubovoľné spomienky

Štvrtok
17. X. 2019
18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Eriku Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Piatok
18. X. 2019
18.00 Za rodinu Riškovú Sv. Lukáša, evanjelistu sviatok

Sobota
19. X. 2019
18.00 Za zdravie a požehnanie
pre rodinu Janitorovú a Ondrušovú
Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Pavla z Kríža, kňaza,
ľubovoľné spomienky

Nedeľa
20. X. 2019
8.00 Za veriacich

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.00 †† Martin a Terézia

Sviatosť pokánia pred sv. omšou v sakristii. 

Ružencové pobožnosti v mesiaci októbri pred sv. omšami.

Príprava detí na prvé sv. prijímanie v piatok po sv. omši.

Zbierka na pápežské misijné diela v nedeľu 20. X. po sv. omšiach. Darcom milodarov vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. 


Virtuálna prehliadka kostola


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná
Školská 177
059 86 Nová Lesná
Tel.: +421 52 442 23 79
e-mail: rkfunovalesna@gmail.com


Ochrana osobných údajov
„Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike:“
https://gdpr.kbs.sk