Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022

Začalo pracovať nové Obecné zastupiteľstvo. Starosta s poslancami zložili slávnostný sľub... Viac »

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky

Nová Lesná v relácii RTVS - Cyklopotulky Viac »

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov

Otvorenie Parku horských vodcov a záchranárov Viac »

Mapový portál našej obce

Mapový portál našej obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Viac »

 

Farské oznamy

Program svätých omší
Mass Schedule / Heilige Messen

22. VI. 2019 – 30. VI. 2019
cezročné obdobie

Sobota
22. VI. 2019
7.00 † Jozef Vančo Sv. Jána Fishera, biskupa,
a sv. Tomáša Morusa, mučeníkov,
Sv. Pavlína z Noly, biskupa,
ľubovoľné spomienky

Nedeľa
23. VI. 2019
8.00 Za rodinu Slovíkovú

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.00 Za veriacich

Pondelok
24. VI. 2019
18.30 Na úmysel celebranta NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Utorok
25. VI. 2019
18.00 †† Jozef a Milan  

Streda
26. VI. 2019
7.00

Na úmysel celebranta

Sv. Romualda, opáta, ľubovoľná spomienka

Štvrtok
27. VI. 2019


Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, Sv. Ladislava, ľubovoľné spomienky

Piatok
28. VI. 2019
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sobota
29. VI. 2019
8.00
18.00
Na úmysel celebranta
Za veriacich
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa
30. VI. 2019
8.00 Na úmysel celebranta

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10.00 Za veriacich

Sviatosť pokánia pred sv. omšou v sakristii. 

Zbierka na dobročinné diela sv. otca po sv. omšiach 12. nedele cez rok. Úprimná vďaka za milodary.


Virtuálna prehliadka kostola


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná
Školská 177
059 86 Nová Lesná
Tel.: +421 52 442 23 79
e-mail: rkfunovalesna@gmail.com


Ochrana osobných údajov
„Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike:“
https://gdpr.kbs.sk