Farské oznamy

POVZBUĎTE PRÍBUZNÝCH A PRIATEĽOV KU PRIJATIU SVIATOSTI KRSTU A EUCHARISTIE

Milí priatelia, bratia a sestry,
všetkých srdečne pozdravujem a prajem krásne, pokojné a požehnané letné mesiace.
V mesiaci júni sme boli vo farnosti svedkami birmovky, prvého svätého prijímania a prijatia katechumenov. Bol to mesiac požehnania pre našu farnosti.
Boh vždy mocne účinkuje vo sviatostiach, ktoré prijímame. Dáva nám silu a požehnanie, sme mu bližší, preto je také dôležité, aby sme sviatosti prijímali.
Preto máme chodiť na nedeľné sväté omše a prijímať Eucharistiu a predtým sviatosť zmierenia.
My ju jednoducho potrebujeme, aby sme múdro a dobre žili. Nie je to samozrejmosť.
Ak máte v rodine alebo medzi kamarátmi či známymi nepokrstených alebo takých, ktorí ešte neboli na prvom svätom prijímaní, povzbuďte ich k tomu, aby sa, aj keď sú starší, prihlásili na prípravu, ktorá začne na jeseň. Možno sú to nepokrstené deti a mládež, možno mladí ľudia a dospelí, ktorí ešte neprijali krst a Eucharistiu.
Boh sa chce darovať každému.
Povzbuďme príbuzných a priateľov ku prijatiu sviatosti krstu a Eucharistie.
Oficiálne prihlasovanie bude síce až v septembri, ale kľudne ma môžete navštíviť aj počas letných mesiacov. Zájdite na svätú omšu alebo na spoveď do kostola. Rád vás povzbudím vo viere.

Anton Ziolkovský, farár

Farské oznamy

Farské oznamy 26. 7. – 1. 8. 2021
Farské oznamy 12. 7. – 25. 7. 2021

Správa o stave farnosti

Správa o stave farnosti – 2020

Virtuálna prehliadka kostola

Virtuálna prehliadka kostola

Adresa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná
Školská 177
059 86 Nová Lesná
Tel.: +421 52 442 23 79
e-mail: rkfunovalesna@gmail.com

Ochrana osobných údajov

„Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike:“ https://gdpr.kbs.sk