Kontakty

Obecný úrad Nová Lesná
ul. Jána Stilla 75
059 86 Nová Lesná
Tel: +421 (52) 442 21 14
Žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
info[zavináč]novalesna.sk

IČO: 00326445
DIČ: 2021212721
BANKA: Prima banka Slovensko, a.s., 058 01 Poprad
ČÍSLO ÚČTU: 8500425001/5600
IBAN: SK78 5600 0000 0085 0042 5001
SWIFT: KOMASK2X


Ing. Peter Hritzstarosta obce
+421 (52) 442 21 14
+421 (911) 876 123
starosta[zavináč]novalesna.sk

PaedDr. Monika Hlinková – riadi, organizuje a kontroluje prácu obecného úradu a priamo riadi zamestnancov jednotlivých referátov, prípravu zasadnutí a podkladov pre obecné zastupiteľstvá, evidencia obyvateľstva, vydávanie súpisných čísel, spolupracuje a podieľa sa na príprave projektovej dokumentácie na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ a dotácií, noviny, web, FB a instagram obce
+421 (52) 478 23 42
prednosta[zavináč]novalesna.sk

Jaroslava Šarišská – podateľňa, administratíva, spracovanie korešpondencie;
+421 (52) 442 21 14
obec[zavináč]novalesna.sk
agenda: evidencia obyvateľstva, sociálny referát, archív;


Jana Ohrádková – komunálny odpad, evidencia psov, obecný rozhlas, správa cintorína, správa majetku, archív, organizácia kultúrnych a športových akcií, obecný rozhlas;
+421 (52) 478 23 42
sprava.majetku[zavináč]novalesna.sk
agenda: poplatky, poplatky-TKO, daň z nehnuteľnosti, daň za psov, bytové hospodárstvo, obecný rozhlas, potvrdenia;


Mgr. Iveta Dominiková – účtovníctvo
+421 (52) 478 23 41
ekonom[zavináč]novalesna.sk
agenda: mzdová učtáreň


Slávka Kollárová – mzdy, personalistika, dane z nehnuteľností, overovanie podpisov a listín, sociálne oddelenie;
+421 (52) 478 23 41
mzdydane[zavináč]novalesna.sk


Ing. Tomáš Bruk – Životné prostredie
+421 (52) 442 21 14
zivotne.prostredie[zavináč]novalesna.sk
agenda: výrub stromov, verejné priestranstvá, povoľovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia


Lýdia Lehotská – Materská škôlka
+421 (52) 442 21 50
ms[zavináč]novalesna.sk


Zdenka Štefaňáková – Knižnica
kniznica[zavináč]novalesna.sk


Stavebný úrad Starý Smokovec
(Od 1.5.2009 vykonáva služby stavebného úradu pre našu obec Mesto Vysoké Tatry na stavebnom úrade v Starom Smokovci. Podania môžete urobiť aj na spisovni našej obce.)
Ing. Emília Kušnírová – Vedúca oddelenia
+421 (52) 478 04 22
Ing. Viera Hurčíková, PhD. – Stavebný poriadok
+421 (52) 478 04 21
Eva Šimonová – Stavebný poriadok
+421 (52) 478 04 23