Kontakty

Obecný úrad Nová Lesná
ul. Jána Stilla 75
059 86 Nová Lesná
Fax: +421 (52) 442 21 14
Žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
info[zavináč]novalesna.sk

IČO: 00326445
DIČ: 2021212721
BANKA: Prima banka Slovensko, a.s., 058 01 Poprad
ČÍSLO ÚČTU: 8500425001/5600
IBAN: SK78 5600 0000 0085 0042 5001
SWIFT: KOMASK2X


Ing. Peter Hritzstarosta obce
+421 (52) 478 23 42
+421 (911) 876 123
starosta[zavináč]novalesna.sk

PaedDr. Monika Hlinková – prednosta obce
+421 (52) 478 23 43
prednosta[zavináč]novalesna.sk

Jaroslava Šarišská – Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov, podateľňa, vydávanie súpisných čísiel, sociálne oddelenie, archív;
+421 (52) 442 21 14
obec[zavináč]novalesna.sk
agenda: evidencia obyvateľstva, matrika, sociálny referát, archív;

Úradné hodiny od – do / od – do
Pondelok 7.00 h 15.00 h
Utorok 7.00 – 8.00 h 12.00 – 15.00 h
Streda 7.00 h 17.00 h
Štvrtok Nestránkový deň Nestránkový deň
Piatok 7.30 h 13.30 h

Jaroslava Šarišská – Sociálne oddelenie;
+421 (52) 442 21 14
socialne[zavináč]novalesna.sk
agenda: sociálny referát;


Jana Ohrádková – Pokladňa, komunálny odpad, byty, evidencia psov, obecný rozhlas, správa cintorína, správa majetku;
+421 (52) 478 23 42
sprava.majetku[zavináč]novalesna.sk
agenda: poplatky, poplatky-TKO, daň z nehnuteľnosti, daň za psov, bytové hospodárstvo, obecný rozhlas, potvrdenia;


Mgr. Iveta Dominiková – Ekonomické oddelenie, účtovníctvo, mzdy, dane
+421 (52) 478 23 41
ekonom[zavináč]novalesna.sk
agenda: mzdová učtáreň


Slávka Kollárová – mzdy a personalistika, dane
+421 (52) 478 23 41
mzdydane[zavináč]novalesna.sk


Ing. Tomáš Bruk – Životné prostredie
+421 (52) 478 23 41
zivotne.prostredie[zavináč]novalesna.sk
agenda: výrub stromov, verejné priestranstvá, povoľovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Úradné hodiny od – do / od – do
Pondelok
Utorok 13.00 – 15.00 h
Streda
Štvrtok
Piatok

Lídia Lehotská – Materská škôlka
+421 (52) 442 21 50
ms[zavináč]novalesna.sk


Anna Gánovská – Knižnica
kniznica[zavináč]novalesna.sk


Stavebný úrad
(Od 1.5.2009 vykonáva služby stavebného úradu pre našu obec Mesto Vysoké Tatry na stavebnom úrade v Starom Smokovci. Podania môžete urobiť aj na spisovni našej obce.)
Ing. Novák Peter – Stavebný úrad Starý Smokovec
+421 (52) 478 04 22