Obecný spravodajca

ustrácia © Arno Puškáš

ilustrácia © Arno Puškáš

Na tejto stránke uverejňujeme všetky vydania Obecného spravodajcu Nová Lesná, od jeho prvého čísla (január 2007) až po súčasnosť. Pôvodne z mesačnej periodicity sa postupom času stala dvojmesačná. Každé zrodenie nového čísla si vyžaduje kus námahy, času a síl. Sme otvorení novým nápadom a návrhom na vylepšenia. Preto prosím pristupujte k tomuto periodiku s vedomím, že ho pre vás vyrába partia nadšencov – amatérov – s tým, aby sa vám dostali do rúk bezplatne vždy zaujímavé a aktuálne informácie z diania v obci.
Všetkým verným čitateľom ďakujeme za pochopenie!
Prostredníctvom nasledovných odkazov si môžete jednotlivé čísla Obecného spravodajcu vo formáte PDF voľne prevziať. Kompletný ročník spájame do jedného PDF súboru pre prehľadnejšiu archiváciu a jednoduchšiu manipuláciu.

Obecný spravodajca ročník XVI. (2022)

Archív starých čísiel

(každý ročník je skompletovaný do jedného súboru PDF)

3 komentáre

  1. 30. apríla 2013

    […] Elektronickú verziu Obecného spravodajcu si mô­žete pre­vziať priamo na tejto stránke, alebo v ar­chíve všet­kých čí­siel na stránke Obec­ného spravodajcu. […]

  2. 21. júna 2013

    […] Elektronickú verziu Obecného spravodajcu si mô­žete pre­vziať priamo na tejto stránke, alebo v ar­chíve všet­kých čí­siel na stránke Obec­ného spravodajcu. […]

  3. 10. septembra 2013

    […] Elektronickú verziu Obecného spravodajcu si mô­žete pre­vziať priamo na tejto stránke, alebo v ar­chíve všet­kých čí­siel na stránke Obec­ného spravodajcu. […]