Najnovšie články

Lavičky

Mastné brady (na vlastné náklady) v okolí obce umiestnili 4 lavičky s výhladom na Vysoké Tatry a našu obec k našemu oddychu. Text a foto: Maroš Knižka

Pozvánka na 28. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2022, zvolávam 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Ponuka voľného pracovného miesta

Obec Veľký Slavkov vyhlasuje výberové konanie na miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu. Bližšie informácie a kontakt na zasielanie žiadosti je uvedený v prílohe. ponuka-prac-miesta-pre-skolsky-urad-vs

Voľby 2022

adresa-na-delegovanie-clenov-komisie volebna-miestnost menovaci-dekret-zapisovatela oznamenie-o-vytvoreni-volebnych-obvodov oznamenie-poctu-obyvatelov vyhlasenie-volieb volba-do-organov-samospravnych-krajov volba-do-organov-samospravy-obci sposob-hlasovania zoznam-kandidatov-2022 zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-poslancov PSK zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-volby-predsedu-psk oznamenie-o-mieste-a-case-volieb specialny-sposob-hlasovania-volicov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje, počnúc dnešným dňom 24.6.2022 od 15:30 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, až do odvolania. Žiadame vlastníkov resp. správcov lesných pozemkov o vykonávanie hliadkovacej činnosti...