Najnovšie články

Výlet na Duklu (zrušené)

Výlet na Duklu (zrušené)

Výlet na Duklu bol zrušený! Organizátor akcie dôvod neuviedol. Vážení občania Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s Obecným úradom v Novej Lesnej organizujú pre Vás dňa 17.5.2013 autobusový zájazd z príležitosti ukončenia 2. svetovej...

Pozvánka na 17. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Deň matiek

Obecný úrad v Novej Lesnej v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Hritzom pozýva pri príležitosti DŇA MATIEK všetky mamičky a babičky na kultúrny program ktorý sa koná v pondelok 13. mája 2013 o 15.30...

Obecný spravodajca 2/2013

Tak ako sme sľúbili, po dvoch mesiacoch vychádza nové – v poradí druhé – číslo Obecného spravodajcu Nová Lesná. Opäť na ôsmich stranách nájdete tie najdôležitejšie informácie tak ako ich zostavila redakčná rada. Okrem...

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná – oznámenie o prerokovaní Obec Nová Lesná v zmysle § 16 ako príslušný orgán územného plánovania a podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom...

Pozvánka na vystúpenie – SOZVEZDIE

Pozvánka na vystúpenie – SOZVEZDIE

Obec Nová Lesná, zastúpená starostom Ing. Petrom Hritzom Vás srdečne pozýva na vystúpenie umeleckého súboru tanca SOZVEZDIE, Karélia, Petrozavodsk, Rusko, ktoré sa uskutoční dňa 1.5.2013 (streda) o 18.00 h v sále obecného úradu v Novej Lesnej. Tešíme...

Pozvánka na 16. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Marcové čítanie rozprávok pre deti

Už roky sme si zvykli spájať mesiac marec s knihami a s čítaním. Preto pozývame všetky deti vo veku 6-15 rokov na čítanie rozprávok v rámci záujmového krúžku šikovných rúk. Čítanie slovenských rozprávok bude...

Pozvánka na 15. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Obecný spravodajca 1/2013

V týchto dňoch dostávate do poštových schránok prvé číslo VII. ročníka Obecného spravodajcu Nová Lesná. Obecný spravodajca bude aktuálne vychádzať ako dvojmesačník – to znamená, že pre vás v tomto roku pripravíme šesť čísiel....

Lyžovačka na Kontričke (aktualizované)

Lyžovačka na Kontričke (aktualizované)

Priatelia obce, Miestny spolok Slovenského červeného kríža a vedúci krúžkov mimoškolských aktivít v našej obci Vás srdečne pozývajú na lyžiarsky svah Kontrička. Deti aj dospelí v maskách lyžujú celý deň zadarmo! Najlepšia maska bude...