Najnovšie články

Fotogaléria z akcií v obci – rok 2013

Fotogaléria z akcií v obci – rok 2013

Kvôli rýchlejšiemu prehľadu sme pre vás pripravili zbierku tých najdôležitejších kultúrno-spoločenských akcií z roku 2012. Môžeme si tak spoločne zaspomínať na príjemné chvíle a zábavu z celého roku. Celé fotogaléria z akcií nájdete –...

VZN 1/2012 – Dane a poplatky

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOVÁ LESNÁ č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 zákona č....

PF 2013

PF 2013

Veľa šťastia a zdravia v novom roku 2013 praje všetkým spoluobčanom starosta obce Ing.Peter Hritz.

Obecný spravodajca 5/2012

V stredu 19.12.2012 vyšlo nové číslo Obecného spravodajcu, ktoré ste dostali do svojich novinových a poštových schránok. Jeho prílohu tvorí kalendár na nadchádzajúci kalendárny rok 2013 s vyznačením sviatku obce Nová Lesná – Bartolomejského...

Jasličková pobožnosť detí

Jasličková pobožnosť detí

Milí všetci! Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na jasličkovú pobožnosť do r.k. kostola Zvestovania Pána v našej obci. Pásmom krátkych detských básničiek a vianočných piesní chcú privítať narodeného Ježiša i novolesnianske deti, ktoré sa...

Poctiví získajú nálepku

Obecný úrad v Novej Lesnej bude špeciálnou nálepkou označovať tých ubytovávateľov v obci, ktorí poctivo platia daň z ubytovania. Týmto krokom chcú docieliť to, aby sa návštevníci, ale aj obyvatelia dozvedeli, ktorý podnikateľ si plní povinnosti voči...

Služby horských vodcov v našej obci

V oblasti Vysokých Tatier pôsobí niekoľko organizácií horských vodcov. Sú to buď občianske združenia, športové kluby, ale aj jednotlivci – všetci vás ochotne a radi budú sprevádzať do miest kam by ste sa sami...

MS SČK – Posedenie pri jedličke

MS SČK – Posedenie pri jedličke

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Novej Lesnej Vás srdečne pozýva na posedenie pri jedličke, ktoré sa uskutoční dňa 7. 12. 2012 o 17.00 h v sále Obecného úradu. Tešíme sa na Vás –...