Najnovšie články

Deň matiek

Obecný úrad v Novej Lesnej v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Hritzom pozýva pri príležitosti DŇA MATIEK všetky mamičky a babičky na kultúrny program ktorý sa koná v pondelok 13. mája 2013 o 15.30...

Obecný spravodajca 2/2013

Tak ako sme sľúbili, po dvoch mesiacoch vychádza nové – v poradí druhé – číslo Obecného spravodajcu Nová Lesná. Opäť na ôsmich stranách nájdete tie najdôležitejšie informácie tak ako ich zostavila redakčná rada. Okrem...

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Nová Lesná

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nová Lesná – oznámenie o prerokovaní Obec Nová Lesná v zmysle § 16 ako príslušný orgán územného plánovania a podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom...

Pozvánka na vystúpenie – SOZVEZDIE

Pozvánka na vystúpenie – SOZVEZDIE

Obec Nová Lesná, zastúpená starostom Ing. Petrom Hritzom Vás srdečne pozýva na vystúpenie umeleckého súboru tanca SOZVEZDIE, Karélia, Petrozavodsk, Rusko, ktoré sa uskutoční dňa 1.5.2013 (streda) o 18.00 h v sále obecného úradu v Novej Lesnej. Tešíme...

Pozvánka na 16. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Marcové čítanie rozprávok pre deti

Už roky sme si zvykli spájať mesiac marec s knihami a s čítaním. Preto pozývame všetky deti vo veku 6-15 rokov na čítanie rozprávok v rámci záujmového krúžku šikovných rúk. Čítanie slovenských rozprávok bude...

Pozvánka na 15. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2013, zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...

Obecný spravodajca 1/2013

V týchto dňoch dostávate do poštových schránok prvé číslo VII. ročníka Obecného spravodajcu Nová Lesná. Obecný spravodajca bude aktuálne vychádzať ako dvojmesačník – to znamená, že pre vás v tomto roku pripravíme šesť čísiel....

Lyžovačka na Kontričke (aktualizované)

Lyžovačka na Kontričke (aktualizované)

Priatelia obce, Miestny spolok Slovenského červeného kríža a vedúci krúžkov mimoškolských aktivít v našej obci Vás srdečne pozývajú na lyžiarsky svah Kontrička. Deti aj dospelí v maskách lyžujú celý deň zadarmo! Najlepšia maska bude...

Zápis detí do Materskej školy Nová Lesná

Zápis detí do Materskej školy Nová Lesná

Riaditeľka Materskej školy v Novej Lesnej oznamuje rodičom, že prebieha zápis detí do Materskej školy v Novej Lesnej na školský rok 2013/2014 od 15.02.2013 do 15.03.2013. Naša materská škola ponúka možnosť rozhodnúť sa pre celodennú starostlivosť,...

Bežecká trať nad obcou obnovená

Bežecká trať nad obcou obnovená

Dnes podvečer bola na lúkach nad obcou obnovená bežecká trať. Záujemci o rekreačné bežkovanie môžu od zajtra túto trasu smerujúcu až k obci Mlynica využívať pre svoje potešenie. Pekné počasie a nevídaná nádielka snehu...