Významné udalosti

Novolesnianske deti na lyžiach

Komisia pre kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve v Novej Lesnej zorganizovala v sobotu 10. februára 2007 pre novolesnianske deti lyžovačku na neďalekej Kontríkovej lúke. Takmer dvadsiatka detí, ktoré neváhali a prišli, zadarmo brázdila...

Uznesenia OcZ 2006-2010

V tomto dokumente si môžete prevziať a prečítať uznesenia prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Ich prepis je závislý od odovzdania podkladov od Návrhovej komisie, samotného spracovania dokumentu a následného overenia overovateľmi zápisnice. Preto Vás...

Komisie Obecného zastupiteľstva 2006-2010

Zloženie komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Novej Lesnej na obdobie 2006-2010. Komisia finančná a plánovacia Predseda: Mária Mareková Člen: Radoslav Mick Člen: Ján Krišanda Komisia Kultúrno – športová Predseda: Mgr. Kontríková Iveta, PhD. Člen:...

Zápisnice OcZ 2006-2010

V tomto dokumente si môžete prevziať a prečítať stručný prepis zápisníc Obecného zastupiteľstva. Ich prepis je závislý na odovzdaní podkladov Návrhovej komisie, samotného spracovania dokumentu a následného overenia overovateľmi zápisnice. Preto Vás prosíme o...

Európske tradície v Tatrách 0

Európske tradície v Tatrách

Európske tradície v Tatrách – III. ročník (2006) Prešovský samosprávny kraj, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Národné osvetové centrum Bratislava a Obec Nová Lesná, Vás srdečne pozývajú na folklórny program Európske Tardície v Tatrách (EuTraTa),...

Umelá horolezecká stena

Umelá horolezecká stena sa nachádza v budove starej kotolne vedľa potravín. Pod patronátom vedenia obce a starostu ju spravuje horolezecký oddiel PP VERTICAL. V prevádzke je od 28. novembra 2005 v pracovné dni od...

Vysvätenie Sinajskej kaplnky a farskej budovy

Vysvätenie Sinajskej kaplnky a farskej budovy

Vysvätenie Sinajskej kaplnky v Malom Smokovci V nedeľu 2. októbra 2005 bola v Malom Smokovci vysvätená Sinajská kaplnka. Posviacku vykonal otec biskup ThDr. Štefan Sečka – pomocný biskup spišskej diecézy. Autorom koncepcie kaplnky s...

Ďakovná reč / Dankwort

Ďakovná reč / Dankwort

Úvodné slovo Vaša excelencia, otec biskup Štefan Sečka, milé farské spoločenstvo, milí priatelia z Nemecka a Rakúska, milá pani Dagmar. Srdečne Vás vítame v mene nášho pána farára. Sme veľmi radi, že môžeme spoločne...