Najnovšie články

Deň zdravia s SČK

Deň zdravia s SČK

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Vás pozýva na Deň zdravia, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.4.2012 o 16.00 h v sále obecného úradu v obci. plagát k akcii Program dňa: Prednáška s MUDr. Evou...

Obecný spravodajca 2/2012

Pred veľkonočnými sviatkami ste dostali do svojich poštových a novinových schránok tlačenú podobu nášho Obecného spravodajcu číslo 2. Je to vlastne dvojčíslo s informáciami za mesiac marec a apríl. Na www stránku obce ho...

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že v termíne od 23.4. 2012 do 30.4. 2012 budú v Novej Lesnej umiestnené veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie. Kontajnery budú rozmiestnené v nasledovných termínoch a miestach: 23.4.2012 Ulica SNP – trávnatá...

Pozvánka na 11. riadne zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2011 zvolávam 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová...

Výkup papiera v centre obce

Výkup papiera v centre obce

Firma BRANTNER Poprad, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 21.3.2011 (streda) v čase 15.00-16.00 h znovu uskutoční v našej obci pri starej požiarnej zbrojnici (v centre obce) výkup starého papiera. Predmetom zberu sú: Noviny časopisy...

OOCR Vysoké Tatry – Podhorie na TA3

OOCR Vysoké Tatry – Podhorie na TA3

Naša obec je spoluzakladateľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie. Bližšie informácie o tejto organizácii pripavujeme a v krátkom čase uverejníme na našom obecnom webe. Do tej doby sa môžete základné informácie...

Ako sme volili v našej obci

Ako sme volili v našej obci

Oficiálne výsledky marcových volieb 2012 už určite pozunáte, ale ak vás zaujíma ako sa volilo v okrese Poprad resp. v našej obci môžete si výsledky pozrieť na tejto stránke alebo podrobnejšie na priložených odkazoch....

Lyžovačka zadarmo

Lyžovačka zadarmo

Pri príležitosti ukončenia lyžiarskej sezóny, starosta obce pán Ing. Peter Hritz v spolupráci s pánom Michalom Greguškom – Greguškaski centrum (lyžiarsky svah Kontrička) Dolný Smokovec – Pod lesom, pozýva dňa 10.3.2012 (sobota) všetkých lyžovania...

Návrh UPN

Návrh UPN Širšie vzťahy 1-50000.pdf Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce 1-10000.pdf Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce, verejné dopravné vybavenie 1-2000.pdf Výkres riešenia verejného technického...

Editor Picks