Najnovšie články

Slávnostná bohoslužba pri Sinajskej kaplnke

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Lesná a Obec Nová Lesná pri príležitosti ukončenia letnej turistickej sezóny a sviatku sv. Michala, archanjela, patróna obchodníkov a ochranu v zlom počasí Vás srdečne pozývajú na svätú omšu pri...

Výstavba optickej siete Slovak Telekom – Obce Nová Lesná

Slovak Telekom a.s., ako správca telekomunikačných sietí na základe územného rozhodnutia pripravuje výstavbu optickej siete v obci Nová Lesná. Predpokladaný začiatok výstavby optickej siete je Október 2021. V prílohe je uverejnený nezáväzný súhlas vlastníka...

Cyklus koncertov Hudobné klenoty

Srdečne Vás všetkých pozývame na cyklus koncertov Hudobné klenoty. Na základe platného nového Covid au od 16.08.2021 sa koncert uskutoční v sále obecného úradu za dodržania platných hygienických opatrení – maximálne 25% kapacity sály,...

Pozvánka na 22. zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2021, zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná,...