Nová Lesná

0

Vyšiel februárový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok druhé tohoročné vydanie Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom nový príhovor starostu Ing.Petra Hritza a zaujímavý profil nášho spoluobčana Ing.Ladislava Harvana k jeho životnému jubileu. Aktuálne číslo...

Slnečné hodiny

Slnečné hodiny

Súradnice: 20°15΄10,3˝ východnej zemepisnej dĺžky 49°07΄23,1˝ severnej zemepisnej šírky Nadmorská výška: 820,18 m.n.m /BpV/ podrobnejšie info o hodinách v našej obci Slnečné hodiny sú jedným z najstaršie známych vedeckých prístrojov, používaných k meraniu času. Ich princíp...

Februárový príhovor starostu obce

Februárový príhovor starostu obce

Milí spoluobčania, Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti opäť prihovoril. Čaká nás všetkých náročný a neľahký rok. Štát sa zbavil viacerých svojich kompetencií a presunul ich na miestne samosprávy. Hodnota podielových daní pre...

Občianske združenie Nová Lesná 0

Občianske združenie Nová Lesná

Spájajme sa a spolupracujme V závere mesiaca január vzniklo Občianske združenie Nová Lesná. Každý občan i podnikateľ má možnosť vstúpiť do združenia a prispieť svojou aktivitou k rozvoju obce. Sústrediť sa chceme predovšetkým na...

Pozvánka na zasadnutie OcZ

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom obce volených orgánov obce Nová Lesná na rok 2011 zvolávam 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Nová Lesná, ktoré sa uskutoční dňa...

Zmena vývozcu, harmonogram a ceny vývozu TKO

Obecný úrad v Novej Lesnej oznamuje občanom, že na základe VZN č.4/2010 a výberového konania na vývozcu TKO, bude zabezpečovať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov na najbližšie obdobie počnúc dňom...

Komisie Obecného zastupiteľstva 2010-2014 (aktualizované)

Komisia cestovného ruchu, kultúry, športu a služieb Predseda komisie (kontakt): Pavol Kozempel (0905 303 848) Členovia: Miroslav Čonka, Ľubomír Kollár, Marián Mendel, Gabriela Martinková Komisia územného rozvoja, miestnej infraštruktúry, výstavby a životného prostredia Predseda komisie (kontakt):...

Výkup papiera v centre obce 0

Výkup papiera v centre obce

Firma BRANTNER Poprad, s.r.o. uskutoční v našej obci pri starej Požiarnej zbrojnici (v centre obce) dňa 9.2.2011 (streda) v čase od 15.30 do 16.30 hod. výkup papiera (noviny, časopisy, letáky, knihy bez obalov, ale...

0

Ako pohodlne sledovať nové príspevky?

V tomto článku by som sa chcel zamerať na odber noviniek hlavne (ale nielen) z nášho webu. Nasledujúci návod môžete paušálne použiť aj pri iných moderných web-stránkach. V dnešnom uponáhľanom svete miliónov web-stránok je...

Výstava vín 2011 0

Výstava vín 2011

Vážení priatelia dobrého vína, Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice v spolupráci s Vinotékou MK Gastro Vás srdečne pozývajú na 5. ročník Výstavy vín – Nová Lesná 2011. Na výstave bude prezentovaných viac ako 200...

0

Vyšiel januárový Obecný spravodajca

V týchto dňoch dostávate do svojich poštových schránok januárové vydanie nového ročníka Obecného spravodajcu. Nájdete v ňom príhovor nové starostu Ing.Petra Hritza a tiež novoročné pozdravy od zástupcov jednotlivých cirkví pôsobiacich našej obci. Aktuálne...